About


Welcome to the North Wales Outdoor Forum

At the Outdoor North Wales forum meeting in February 2012 there was a clear call from the outdoor sector to have a place where issues impacting the outdoor sector could be discussed online. This forum aims to provide the solution. The forum is designed to allow those with an interest in the outdoor sector in North Wales to be able to discuss emerging and ongoing issues that affect the sector.  The forum is hosted, managed and moderated by Snowdonia-Active. Register

Croeso i Awyr Agored Gogledd Cymru Fforwm 

Yn y cyfarfod Awyr Agored Gogledd fforwm Cymru ym mis Chwefror 2012 cafwyd galwad glir oddi wrth y sector awyr agored i gael lle lle y gallai materion sy’n effeithio y sector awyr agored yn cael ei drafod ar-lein. Mae’r fforwm hwn yn anelu at ddarparu’r ateb. Mae’r fforwm wedi ei gynllunio i ganiatáu i’r rhai sydd â diddordeb yn y sector awyr agored yng Ngogledd Cymru i fod yn gallu trafod materion sy’n dod i’r amlwg a pharhaus sy’n effeithio ar y sector. Mae’r fforwm yn cael ei gynnal, ei reoli a’i safoni gan Eryri-Bywiol.